Илгээмж шалгах

Илгээмж шалгах заавар


KGB Тэгбэ ХХК нь илгээмжийн тээвэрлэлтийн мэдээллийг хамгаалахын тулд баримтны дугаар, үйлчлүүлэгчийн овог нэр (Илгээгч, хүлээн авагч), утасны дугаарыг шалгах үйлдлийг заавал хийж илгээмжийнхээ байршил, хүрэх хугацааг мэдэж авна уу.

Та илгээмжээ хүлээн авсаны дараа хайрцаг баглаан дээр наасан баримтыг заавал хуулж хаяна уу.Илгээмжийн дугаараар шалгах