Тэгбэ үйлчилгээний процесс

 

Бид одоогоор Улаанбаатар хот болон хот орчмын бүсүүдэд "ТЭГБЭ" хүргэлтийн үйлчилгээгээ нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид хөдөө орон нутагт үйлчилгээгээ нэвтрүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.