Тэгбэ үйлчилгээ

ТЭГБЭ” мэргэжлийн хүргэлтийн үйлчилгээ нь Улаанбаатар хот дотор хувь хүн болон ААНБ-н ачаа илгээмжийг захиалгын дагуу  очиж бүртгэн аван хаягын дагуу заасан газарт тань тодорхой хугацаанд тээвэрлэн хүргэх цогц үйлчилгээ юм.

 

“Тэгбэ” хүргэлтийн үйлчилгээний давуу тал

“Гараас гарт”(Hand to hand) , "Хаалганаас хаалганд"(Door do door) хүргэнэ.

Ачаа илгээмжийг зориулалтын тоногт төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлээр аюулгүй найдвартай тээвэрлэнэ хүргэнэ.

Нэг цэгт төвтэй ачаа эргэлтийн терминалын системээр дамжуулан ачаа илгээмжийг зөв, шуурхай ангилан түгээнэ.

Баркод бүхий бүртгэлийн системээр дамжуулан ачаа илгээмжийнхээ байршил, хүрэх хугацаа зэрэг мэдээллийг цаг тухайд нь

    онлайнаар хянах боломжтой.

Захиалга өгөх болон үйлчилгээний талаарх мэдээллийг 24цагийн турш www.kgbls.mn сайтаас авах боломжтой.

Хэрэглэгчтэй харилцах төвийн 7000-1000 утас руу залгаж холбогдох мэдээ мэдээлэл, санал гомдлоо шуурхай шийдвэрлүүлнэ.

ААНБ-уудад зориулсан бараа бүтээгдэхүүнийг агуулахад түр хадгалан захиалгын дагуу ложистикийн цогц үйлчилгээ

 

“Тэгбэ” хүргэлтийн үйлчилгээний төрөл